Lilian Smits

Ik ben coach/counseler en organisatiecoach voor vragen die te maken hebben met vastzitten, in beweging willen komen, een stapje voorwaarts willen doen. Ik werk resultaatgericht: eerst stellen we het doel van de coaching vast. De coaching is gericht op het behalen van het doel.

Socrates zei al: “Ik weet slechts één ding, dat ik niets weet”. Dat is mijn basis. Het niet-weten zorgt voor nieuwsgierigheid, oprechte en aandachtige interesse, zonder oordeel. Zo ben ik geen reisleider, maar een reisbegeleider.

Ik heb ruim 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven: in (interim) management functies, (senior) consultant functies en HR (directie) functies. Voor organisaties de ideale sparringpartner: een rugzak vol zakelijke ervaringen en vaardigheden gecombineerd met het vermogen om kritisch door te vragen, te confronteren op een respectvolle, oordeelloze manier.

Juist de combinatie van persoonlijke coaching en teamcoaching maakt het vak voor mij zo boeiend.

Ik ben opgeleid in de leer van LifeCoaching en Inclusive Coaching; ik richt me op heel de mens, zijn context en zijn ontwikkeling. Of op heel het systeem (bijvoorbeeld: de organisatie), zijn context en zijn ontwikkeling. Ik geloof in de holistische benadering: alles hangt met elkaar samen, beïnvloedt elkaar, heeft elkaar nodig.

Ik werk vanaf begin 2009 als beroepscoach. Vanaf de zomer van 2014 op senior practitioner niveau.

Ik ben door geaccrediteerde academies met een hoge kwaliteitsstandaard opgeleid en aangesloten bij de beroepsvereniging NOBCO en bij EMCC.

Mijn aanpak is verfrissend, in het hier en nu, warm en inspirerend.

Belangrijke thema’s in mijn praktijk zijn burn out, coaching bij kanker, studentencoaching en organisatiecoaching.

Mag ik je/jullie helpen om in beweging te komen? Ik begeleid je naar dáár waar je moet zijn, waar het pijn doet. Ik breng je (weer) in contact met wie je bent, als unieke persoon en/of als team. Ik doe dat door individuele sessies, groepsbijeenkomsten en workshops.

IK NODIG JE VAN HARTE UIT; JE BENT WELKOM!

Social Media: