Groepscoaching

FocusOnMe

Wanneer je voor groepscoaching kiest, wil je óók iets voor een ander doen. Er is aandacht voor jou en jij wordt uitgenodigd om er met oprechte aandacht voor iemand anders te zijn.

De kracht van groepscoaching is de aanwezigheid van een groot wetend veld: een groep wéét zoveel meer! De kracht is ook de collectieve compassie: je voelt je letterlijk door vele handen gedragen in jouw ontwikkelproces. Je wordt gevoed, zowel op cognitief als op emotioneel gebied.

De groep is als het ware de derde persoon tijdens de coaching: jij, de groep en de coach. Die derde persoon voegt een extra dimensie toe: de persoonlijke beleving en ervaring van de leden van de groep. Dat levert voor jou nieuwe inzichten op.
Je kunt als groep een sessie boeken of een traject beginnen. Alle groepen zijn welkom: teams, vriendengroepen, families, besturen van verenigingen, etc. Het enige dat je hoeft te doen is contact opnemen!

Social Media: