Ik heb, naar aanleiding van de Opstellingsavond op 13 november a.s. bij Het Faire Oosten, het verzoek gekregen om uitleg te geven over wat een Opstelling is.
Komt-ie:
Je bent al vanaf je geboorte lid van allerlei “systemen”. Een systeem is bijvoorbeeld je gezin, je familie, je vriendenclub, je school, je werk, etc. Elk systeem heeft zijn eigen kenmerken, zijn eigen regels, zijn eigen bijzonderheden en eigenaardigheden. In zo’n systeem heerst een bepaalde ordening: er is bijvoorbeeld een oudste, een baas, een leider, een onderdaan, etc. Zo’n systeem heeft dan ook een unieke dynamiek en een eigen krachtenveld, gecreëerd door de bijzonderheden en de ordening van dat systeem. Soms zijn we ons bewust van bepaalde bijzonderheden of een bepaalde ordening, maar vaak is dat niet zo. En juist dat onbewuste niveau is bepalend voor wie we zijn of waar we last van hebben (wat ons belemmert).
Tijdens een opstelling worden zogenaamde representanten door de vraagsteller in het systeem van de vraagsteller (zijn familie, vriendenkring, werk, etc.) neergezet. Dat gebeurt fysiek. De representanten staan letterlijk in een ruimte die dat systeem representeert. Een representant is iemand die voor even de rol van een lid of een ander element van het systeem van de vraagsteller inneemt. Dat neerzetten van een representant noemen we “opstellen”. Vandaar de naam: Opstelling.
In zo’n opstelling ontstaan allerlei dynamieken. Doordat de representanten benoemen wat ze beleven, ervaren, voelen en willen op de plek waar ze opgesteld zijn, worden de dynamieken in het systeem voor de vraagsteller zichtbaar. Het onbewuste wordt zichtbaar. Er ontstaat bewustwording en inzicht. En daardoor worden oplossingsmogelijkheden voor de vraag duidelijk.