„We zijn er zozeer aan gewend om ons voor anderen te vermommen, dat we ons uiteindelijk voor onszelf vermommen”., zegt François de la Rochefoucauld.
In de film probeert een Hollywood blockbuster-acteur (Birdman) Broadway-acteur te worden. Riggan Thomson heeft het gevoel dat hij daardoor „iemand” wordt. Hij probeert de superheld Birdman van zich af te schudden, maar beseft tegelijkertijd dat deze superheld inmiddels een groot deel van hemzelf geworden is. In zijn beleving bezit hij nog steeds de bovennatuurlijke krachten van de superheld en Birdman is de stem in zijn hoofd. Birdman weet Riggan elke keer weer te overtuigen dat Riggan Birdman IS. Dat hij zonder Birdman niemand is en ook nooit iemand zal worden. Waar eindigt Birdman, de vermomming, en waar begint Riggan Thomson, de mens? Riggan weet dat niet meer, hij kan de vermomming niet meer uittrekken, hij weet niet wie hij is zonder vermomming.
In de film wordt het thema ‚iemand anders zijn dan je eigenlijk bent” weliswaar uitvergroot, maar knap, neergezet. Ik kom dat thema in mijn praktijk ook vaak tegen. De rol die iemand, meestal noodgewongen, op zich genomen heeft, wordt dan niet meer als een rol gezien. Zo’n rol wordt gecreëerd als je heel jong bent. Je neemt bijvoorbeeld de rol van je oudere zus over, omdat die heel ziek is. Of je neemt de rol van de vader over, omdat die uit het gezin verdwijnt. Je speelt dan de oudere zus of de vader, maar je bent het niet. Die rol raak je niet meer kwijt, omdat je er niet bewust van bent. Totdat het begint te wringen en je er last van krijgt dat je altijd maar de kastanjes uit het vuur haalt (de oudere zus) of anderen beschermt (de vader). Op zo’n moment piept de „echte” jij even naar buiten. Vaak is dat het moment dat iemand besluit om naar zichzelf op zoek te gaan. Een zware, mooie en dankbare reis. Ik kan erover meepraten. Ik heb het gevoel dat ik thuis gekomen ben. Af en toe schiet ik nog wel eens in mijn rol, maar daar ben ik me nu bewust van. Ik kan er nu voor kiezen om het te doen of niet. En dat maakt een heel groot verschil.

Als je de film nog niet gezien hebt: probeer er eens met dit verhaal in je achterhoofd naar te kijken. Wie weet wat je in jezelf tegenkomt ….